Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2016

Wielki Post

Obraz
"W iara niech będzie Twoim orężem. Jej siła przenosi góry. Jej piękno otwiera niebo. Trwaj niezachwianie przy Panu. On prostuje ścieżki. Pomaga pokonać trudności. I dź drogą, którą cię poprowadzi Bóg Ojciec. Przygotował ją specjalnie dla ciebie. E wangelia niechaj stanie się twoim życiem, przestrzenią spotkania z Chrystusem. L ekarstwem, które uzdrawia twoje życie niech stanie się sakrament pokuty i pojednania. Nie bój się przychodzić do Jezusa. On w swoim miłosierdziu umiera za twoje grzechy. K ochaj kiedy jesteś kochany, ale również wtedy kiedy cię nienawidzą. Miłość bliźniego na wzór Bożej miłości to miłość, która nie szuka swego, uczy się bezinteresowności. I pamiętaj jak cenne jest twoje życie w oczach Boga, niepowtarzalne i piękne. P okonaj lęk i zaufaj Bogu, zaufaj temu, który ofiaruje ci swoje życie i nie żąda niczego w zamian. O statnie chwile Wielkiego Postu niech będą czasem otwarcia na Jego miłość. Nie bój się, nawet jeśli do tej pory wybierałeś

JESTEM, KTÓRY JESTEM

Obraz

Wszystko mam w Tobie

Obraz

Małżeńskie Drogi Krzyżowe

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin opublikował „Małżeńskie Drogi Krzyżowe” – teksty do wykorzystania w osobistej modlitwie bądź w czasie nabożeństw. Teksty zostały opracowane dla małżeństw i przez małżeństwa. We wstępie do jednego z tekstów można przeczytać: „Mąż mówi do żony, a żona do męża: ślubuję ci miłość. I tak stają się bliscy Bogu, który jest Miłością, Miłością Miłosierną, i który przemierza ścieżki drogi krzyżowej ku śmierci i życiu, aby tę Miłość objawić, grzech – Miłością zwyciężyć. Dni i lata wspólnego życia małżonków połączone z trudem drogi krzyżowej Jezusa mogą być pięknym wypełnieniem ślubu miłości dojrzewającej ku miłosierdziu. Nasze rany są Jego ranami, Jego upadki – naszymi, nasze łzy – Jego łzami, Jego miłość – naszą”. Zapraszamy do skorzystania z tych często bardzo osobistych i głębokich rozważań. Do pobrania pod adresem: http://www.kodr.pl/malzenskie-drogi-krzyzowe.html

Krzyż jest źródłem...Krzyż jest drogą....

Obraz
Obraz
(http://www.odnowa.org/wp-content/uploads/2015/03 /wielki-post2.jpg) Minął pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Jak go przeżyłeś?  Co zrobiłeś?  Nad czym się zastanawiałeś?  Co zaprzątało Twoje myśli?

Modlitwy do Św. Walentego

Modlitwa do św. Walentego Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają i darzą przyjaźnią, Ty który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę. W obliczu rozdarć i podziałów na świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają w nas miłość, przyjaźń i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężyć życiowe przeszkody. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Oddanie się pod opiekę św. Walentego Św. Walenty! Cieszę się z chwały, którą teraz doznajesz w niebie i czci, jaką jesteś otaczany tu na ziemi. Tobie polecam wszystkie moje potrzeby duchowe i cielesne, abyś je przedstawił Bogu wsze

"Walentynka" od Pana Boga

Obraz

"Dlaczego Środa „Popielcowa”?

    "Praktyka posypywania głów popiołem wzięła się ona z chrześcijańskiej praktyki pokutnej, jaką od V w. rozpoczynano okres Wielkiego Postu, w poprzedzający niedzielę poniedziałek, a od 604 r. w środę. Miał bowiem wtedy miejsce sakrament pokuty publicznej. Był to swoisty obrzęd wypędzania publicznych pokutników z kościoła. Po odbytej spowiedzi publicznej pokutnicy wychodzili przed kościół, gdzie biskup z prezbiterami sypał na ich głowy popiół parafrazując słowa z Księgi Rodzaju: „Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz; czyń pokutę, abyś miał życie wieczne” (3,19). Po czym kropiono ich wodą świeconą oraz ich szaty pokutne, które oni przywdziewali na cały okres Wielkiego Postu. Wtedy padali twarzą na ziemię, a zgromadzony lud w kościele śpiewał nad nimi Litanię do Wszystkich Świętych; w końcu wypędzano ich z kościoła jak Adama i Ewę z raju. W X wieku do publicznych pokutników zaczęli dołączać również inni wierni zgromadzeni w kościele, którzy także uważali s

Wywiad z Bogiem

Obraz

Nie o grzechy Bóg pyta, ale o miłość...

Obraz