Posty

 Niedziela Palmowa Idziesz za Jezusem? Kiedy to modne? Kiedy środowisku to pasuje? Kiedy nie musisz się obawiać? Jezus staje w obliczu swojej śmierci, każdym oddechem mówi "tak Ojcze"... Wie jaka jest cena i o kogo toczy się walka. Wie, że Jego uniżona, pogardzona i wyszydzona śmierć będzie zwycięstwem śmierci, będzie naszym ratunkiem.
Grafika
 

Skontaktuj się

" Tak bardzo przywykliśmy do obfitości dźwięków że bywamy zdziwieni kiedy ogarnia nas cisza. Nie chodzi o to że słowa czy nauczanie słowem jest złe. Dziś jednak wszystkie słowa stają się do siebie podobne, sprowadzone do poziomu sloganu czy reklamy. Powiedzieć „Bóg jest miłością” to mniej więcej to samo co powiedzieć „Jedz płatki zbożowe” Wszystko jest nadawane i słuchane na tej samej długości fal. Nie ma żadnej różnicy, być może z wyjątkiem różnicy postaw" Thomas Merton w tej wypowiedzi daje mi wiele do myślenia. W kontekście Wielkiego Postu - czym są moje słowa, rozmowy? Czym jest to, w co się wsłuchuję. Czy stać mnie jeszcze na komfort jakości słowa?Czy stać mnie na komfort milczenia, które jako kontrapunkt dla wypowiadanego słowa może stać się jego właściwym wyważeniem, rozmową w zupełnie innej płaszczyźnie odbioru. Chrześcijańska filozofia milczenia jest bowiem zawsze dialogiczna. Nie prowadzi do odosobnienia, do udawania, że Bóg, że drugi człowiek nie istnieje. Wydarza
 Zbliża się Wielki Post. Do czego Cię doprowadzi? Jakimi drogami pójdziesz? Możesz przespać ten czas...ale czy warto? Może w tym roku spróbujesz inaczej? Bliżej Boga, bliżej bliźniego?
Pan Bóg Cię kocha. To takie proste... i jednocześnie tak trudno nam to przyjąć.  Powierz Mu swoje zranienia, oddaj swoje troski. On jest Bogiem Miłości.

Dziś wspominamy

Dziś wspominamy Świętego Franciszka Salezego. Życiorysów znajdziemy wiele na Internecie. Wychowany w rodzinie głęboko katolickiej, rodzinie, która chciała aby zrobił karierę prawniczą. Posłuszny woli swojego ojca spróbował...Posłuszny był jednak przede wszystkim woli Boga i pragnieniu swojego serca...został kapłanem. " Stworzył nowy ideał pobożności - wydobył z ukrycia życie duchowe, wewnętrzne, praktykowane w klasztorach, aby "wskazywało drogę tym, którzy żyją wśród świata"".... Komu Ty jesteś posłuszny? KOmu powierzyłeś swoje życie?

Moja rodzina w społeczeństwie

 "Wy  jesteście  solą  dla  ziemi.  Lecz  jeśli  sól  utraci  swój  smak, czym że ją posolić? Na nic si˛e już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu". Życie społeczne naszej rodziny to życie wspólnoty ludzi, którzy ją tworzą, decydują o tym w jakiej przestrzeni emocjonalnej, duchowej, umyslowej i społecznej ta rodzina będzie wzrastać. Każdy z nas jest jakiś. Mamy swoje talenty, pasje, predyspozycje, coś, co nas wyróżnia - właściwy tylko nam "smak" (odwołując się do cytatu przywołanego na początku). Jako chrześcijanie, Ci którzy spotkali Jezusa i teoretycznie przynajmniej powinni Go poznać, jesteśmy solą ziemi (powinniśmy być) Co to znaczy?  Być może przyjdzie w Waszej duchowości czas żeby zmierzyć się z tymi treściami, tymczasem, trzy punkty, które dla mnie są w t