Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2018
"Wchodząc w Pismo Święte jestem poruszony prostotą uroku Boga. Ten urok odnajduję nie tylko we fragmentach, ale — co dziwne — w całym tekście Biblii. Duch Święty prowadzi nas w głąb lektury Pisma. Jestem w stanie dotknąć tajemnicy Słowa tylko w Duchu Świętym. W pewnym momencie Biblia może stać się jakby nudna, przestaje być pokarmem dla umysłu i wyobraźni, tylko chce wprost karmić mego ducha poprzez wszystkie obrazy, symbole, opisy." o. J. Badeni Cały tekst na:  https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/esprit_2013_zobaczyc_05.html
"Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada. Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. Toteż występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy — w zgromadzeniu sprawiedliwych, bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie".
Obraz
Wszak Bóg się rodzi.... i wszystko powraca do normy i nic nie ulega zmianie, drobnemu drgnieniu, delikatnemu poruszeniu. Być może. Kolejny raz święta nadchodzą i mijają. W pośpiechu załatwiona spowiedź i te kilka razy więcej w kościele...być może jednak, tym razem jakaś struna twego serca delikatnie drgnęła i Jezus, który narodził się by zamieszkać w tobie, został przyjęty?
Obraz
(/http://gifyagusi.pl//kartkareligijne/)   Za każdym razem spoglądaj na Chrystusa. Kiedy rozmawiasz z kimś kto wyprowadza cię z równowagi, kiedy masz dosyć sprzątania, prania i prasowania, kiedy z kimś się kłócisz albo ktoś cię obraża. Spoglądaj na Jezusa bo On daje siłę i miłość. Spoglądaj i ucz się Go dostrzegać w każdym człowieku. Spoglądaj bo On uwalnia... Za każdym razem spoglądaj na Jezusa. Kiedy rozmawiasz z kimś w przestrzeni zgody i miłości, kiedy wykonywane obowiązki są źródłem radości, kiedy kogoś poznajesz albo ktoś cię   chwali. On uzdrawia wzrok, pozwala patrzeć we własciwy sposób, nie  zniekształca, prowadzi.
Obraz
W codzienności ucz się dostrzegać piękno tego, co zwyczajne, proste, czasami pełne rutyny, czasami /fot. AGM/ niezauważalne.
Zapisuj w swoim sercu każde dobre i złe doświadczenie, spotkanie, rozmowę, myśl...nie po to aby popadać w euforię albo pogrążyć się w oceanie smutku.... Dlatego zaś, że zarówno to, co dobrego Cię spotyka jak i to wszystko, co trudne, bolesne, może złe, to wszystko prędzej czy później zaprowadzi nas do Boga jeśli pozwolimy Mu działać, jeśli zaufamy, oddamy cały bagaż naszego życia. Dlatego, że to wszystko daje nam perspektywę, możliwość zdobycia cennej lekcji o sobie samym, dlatego, że coraz bardziej rozumiemy co to znaczy być ludzkim....Zapisuj, kochaj, wybaczaj....

Życzenia noworoczne:)

Obraz
"Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem." /Lb 6, 24-25/