Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2015

Modlitwa wakacyjna

Obraz
Boże Stwórco, który kazałeś nam być na ziemi wędrowcami i pielgrzymami w drodze do Twojego domu spraw, abyśmy w tej nasze wędrówce kierowali się Twoimi przykazaniami, posilali się Twoim chlebem i cieszyli się pięknem otaczającego świata. A to nasze wakacyjne wypoczywanie i wędrowanie niech będzie przedsmakiem wiecznego odpoczynku w Tobie.  Panie Jezu, bądź także z tymi, którzy nie mają wakacji, którzy nigdy nie widzieli morza i nie bawili się na plaży, którzy nigdy nie byli na wycieczce w górach czy nad jeziorami. Co możemy dla nich uczynić? Prosimy, Panie Jezu, podsuń nam pomysły. Może się z nimi czymś podzielimy?... Pomóż nam uczynić to z radością, dla Ciebie, Panie. Amen .

Uczestniczenie dziecka we Mszy św podczas wakacji

OŚWIADCZENIE RODZICÓW Życzę sobie, aby moja córka/mój syn ................................................. podczas pobytu na kolonii w  ...............................................  regularnie uczestniczyła/ył w niedzielnej Mszy św. Proszę wychowawców o dopilnowanie, aby moje dziecko nie zaniedbywało tego obowiązku. miejscowość, data                   czytelny podpis rodziców                                                  

21 gramów

Obraz

Do przemyślenia...

Obraz
dr Michael Jones o znaczeniu Kościoła Katolickiego w Polsce, a także o niewoli do której prowadzą "prowolnościowe" postulaty.

Ksiądz Pawlukiewicz o tym kiedy przychodzi Duch Święty....

Obraz

Duchu Święty przyjdź....

Obraz
Dziś w naszej parafii młodzież przyjmuje sakrament bierzmowania. ... Jak było w moim życiu? Czy przyjąłem ten sakrament odpowiedzialnie? Jeśli zaś jestem jeszcze cały czas przed jego przyjęciem, to na ile świadomie podchodzę do tego, co ma się wydarzyć?  Duchu Święty przyjdź i wypełnij moje życie.... Nigdy nie jest za późno żeby odnowić w sobie dar sakramentu bierzmowania... Wszystkim, którzy w tym roku przyjęli ten piękny sakrament życzymy odkrywania w sobie i rozwijania w swoim życiu darów Ducha Świętego.... "Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego  zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków". "O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Poddaję się chętnie wszystkiemu, co ode mnie zażądasz, pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuśc

Odnaleźć Twą miłość już czas...

Obraz
Mocni w Duchu, Serce Jezusa

W czerwcu czcimy Serce Jezusa

Obraz
Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu wg Św. Małgorzaty Marii Alacoque   Ja .............................. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać. Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonn

Przepiękne oblicze Krakowa

Obraz
KOŚCIÓŁ MARIACKI foto. W&W Jeżeli ktoś planuje wycieczkę w najbliższym czasie, to jak najbardziej polecam Kraków. Wyjątkowe miejsce, cudowna pogoda i można rewelacyjnie spędzić czas ;)

Litania małżonków

Obraz
  Kyrie elejson Chryste elejson Kyrie elejson Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z Nieba Boże - zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami Odpowiadamy: tak nam dopomóż Panie Boże - w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci Abyśmy poprzez miłość potrafili byt dla siebie darem... Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach... Aby miłość nasza wciąż dojrzewała, a my byśmy czuli się za nią Odpowiedzialni... Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie a żyli dla współmałżonka.., Abyśmy „bycie jednym dałem„ nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili je przeżywać w czystości... Abyśmy bez konieczności nic rozstawali się na długo... Abyśmy potrafili cieszyć się swoja. współobecnością Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali... Abyśmy obdarzali się z