Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2020

"Ale nas zbaw ode złego" - rozważania papieża Franciszka

"Tymi słowami osoba modląca się nie tylko prosi o to, by nie została sama w momencie pokusy, ale błaga również o to, by została zachowana od złego. Oryginalny czasownik grecki jest bardzo mocny: wskazuje na obecność złego, który usiłuje nas schwytać i pogryźć (por. 1 P 5, 8), i o uwolnienie od niego prosimy Boga. Apostoł Piotr mówi również, że zły, diabeł, krąży wokół nas jak wściekły lew, by nas pożreć, a my prosimy Boga, by nas wyzwolił. To podwójne błaganie: «zachowaj nas» i «zbaw nas», ukazuje istotną cechę modlitwy chrześcijańskiej. Jezus uczy swoich przyjaciół, by przede wszystkim wzywali Ojca, również i zwłaszcza w momentach, w których diabeł daje odczuć swoją złowrogą obecność. Modlitwa chrześcijańska nie zamyka bowiem oczu na życie. Jest to modlitwa synowska, ale nie dziecinna. Nie jest tak bardzo zauroczona ojcostwem Boga, by zapomnieć, że droga człowieka jest najeżona trudnościami. Gdyby nie było ostatnich wersetów Ojcze nasz, jak mogliby się modlić grzesznicy, pr
Wiarygodność Jezusa Chrystusa można rozumieć w odniesieniu do mojego prywatnego i osobistego patrzenia na Niego? Kogo w Nim widzę? Kim jest dla mnie Jezus? Czy Panem i Zbawicielem? Czy mogłabym to szczerze i mocno powiedzieć w swoim sercu - Panem jest Jezus! Jezus jest wow! Chcę swoim życiem GO naśladować? Czy dla Ciebie Jezus jest wiarygodny. Czasami chwytamy się czegoś kurczowo, idziemy za tym, ufamy wierzymy, oddajemy całych siebie a potem okazuje się że totalna klapa- bo to za czym podążaliśmy nie było wiarygodne. Jezus mówi "Ja jestem drogą prawdą i życiem" a  my odpowiadamy "phi"! Nie ze mną te numery Jezusie......i nie wiedzieć czemu uciekamy w to co naszej uwagi, naszego życia, naszej wiary nie jest godne. Popatrz na swoje życie. Czy jest w nim miejsce dla Jezusa? Ciasna malenska norka - i tam se siedź, a w razie potrzeby CIę Jezu wyciągnę? Kim dla Ciebie jest Jezus? Czy jest godny twojej wiary? Może czas usiąść i to przemyśleć i na nowo się z Nim