Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2020
"Sumienie jest ofiarowaną nam przez Boga zdolnością odróżniania tego, co rozwija człowieka od tego, co go krzywdzi. "W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada i głos wzywający go do czynienia dobra a unikania zła" (GS, 16)." Jakie jest Twoje sumienie? Dbasz o właściwy kierunek, o czystość serca? Czy jest w Tobie pokój? Może warto nad tym popracować?

Już wróciliśmy....

Obraz
...i zaczynamy od pięknej konferencji śp. Księdza Pawlukiewicza o Duchu Świętym. Jest nam dziś bardzo potrzebny.