Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2020
Obraz
” Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym Miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła Miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spok
Obraz
ŚWIĄT PEŁNYCH MIŁOŚCI ŚWIĄT ODNAJDUJĄCYCH ZMARTWYCHWSTAŁEGO W SWOIM ŻYCIU ŚWIĄT WIARY KTÓRA UFA ŚWIĄT POZWALAJĄCYCH JEZUSOWI WEJŚĆ DO NASZYCH DOMÓW

Wielki Piątek

Obraz
"Najłatwiej jest zobaczyć krzyż na ramionach Jezusa. Trudniej już u bliźniego. Ale najtrudniej uwierzyć, że mój własny krzyż może stać się moim zbawieniem. Na mękę Jezusa nie należy patrzeć tylko poprzez Ogrójec ani przez słowa „Boże mój Boże czemuś mnie opuścił” Przyjście Syna Bożego na świat i Jego ofiara na krzyżu nie były jakimś tragicznym gestem ale aktem pełnym miłości. Gdy będziemy przeżywać Wielki Piątek i ofiarę Jezusa na krzyżu, inni będą zaaferowani  aferami w internecie i w telewizji /źródło Archidiecezja Warszawsa/  jakąś grą komputerową, może porządkami w domu. Gdzie Ty będziesz? Znajdziesz ten czas na przejście drogi razem z Nim nawet jeśli narazisz się tym na czyjeś niezrozumienie, wyśmianie? " (por. ks. M. Maliński)

Naszym Kapłanom

Obraz
Wielu Bożych łask, trwania przy Chrystusie, wytrwania w relacji z Nim. Doświadczania Bożego miłosierdzia w drugim człowieku i w sobie samym. Opieki Matki Boskiej Wniebowziętej... Poszukiwań, które w Nim odnajdują sens, zadawania pytań, które w Bogu rozjaśniają ciemności... /źródło: Internet/

Wielki Czwartek

"Czym dla nas jest msza święta? Po co chodzimy do kościoła? My, którzy jesteśmy coraz bardziej świadomi naszego pogrążenia się w śmierć; my którzy przychodzimy co niedzielę do kościoła....Do stołu Tego, który umarł ale zmartwychwstał, który powiedział, że jest życiem i że kto wierzy w Niego choćby i umarł żyć będzie. Msza Święta może stać się twoją modlitwą, ofiarą, dziękczynieniem. Wierzysz w to?" ks. M. Maliński
ROZWAŻ „ Został nam w oczach Jezus cierpiący, skrzywdzony, obity, powieszony na krzyżu. A przecież nie to było treścią Jego życia. Powiedział sam o sobie: >>Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat aby dać świadectwo prawdzie.<< I dawał świadectwo prawdzie. Sobą i słowem....Czy ty Mu ufasz. Czy wierzysz, że On ma rację. Czy jesteś przekonany że ta Jego droga jest słuszna i uczciwa, że On zawsze zmartwychwstanie. Jeżeli tak, to po co się kryjesz, jesteś taki przerażony, taki nieufny, taki niewierzący. A może ty po prostu w Niego nie wierzysz? Czy idziemy z Nim? Czy cierpimy dla sprawiedliwości? Czy służymy Bogu a nie mamonie? Czy jesteśmy prześladowani dla imienia Jego? Czy jesteśmy głupstwem świata tego? Czy Go wybierasz zawsze a nie tylko kiedy jest to dla ciebie wygodne?” Ks. M. Maliński