Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2019

Niedziela Bożego Miłosierdzia...

Obraz
JEZU UFAM TOBIE.... W Tobie pokładam nadzieję. Tobie oddaję swoje życie...
Obraz
"...W rozbiciu i bólu życia jestem z Nim, tam gdzie On wciąż przeżywa swoje konanie. Oznacza to wejście w mroczną rzeczywistość mojego własnego cierpienia, samo tności i klęski...Czy Bóg odpowie kiedykolwiek na krzyk: czemuś mnie opuścił?...By spotkać się z bolesną łaską Boga, muszę wkroczyć na bolesną pustynię...Tutaj wzywa się mnie, żebym nie rozumiejąc przyjął agonię Jezusa...W Wielki Piątek sam upadek stał się odkupieńczy." Louis Dupre

Gorzkie żale...

Obraz

Triduum Paschalne

WIelki Piątek Fragment Liturgii Czytań; Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Czy przybliżam się z ufnością do Chrystusa? Ile razy wybierałem własny interes, własne postrzeganie sprawiedliwości.... Ile razy nie mówiłem: Tak Panie, to Ty mnie poprowadź.... "Dzisiaj uświadamiamy sobie prawdę o obecności krzyża w naszym życiu. Krzyża człowiek nie zdejmie z serca, nie wyrwie go z sumienia. Krzyż zawsze na nas czeka. Jest częścią naszego życia, naszej codzienności. Dzisiaj adorując i całując krzyż pomyślmy o naszej grzeszności, ale też pomyślmy o cierpieniu tak wielu ludzi. Pomyślmy o prześladowanych chrześcijanach na całym świecie. Nie bójmy się krzyża. Nie usuwajmy go z przestrzeni naszego życia, z przestrzeni życia publicznego. Niech krzyż Chrystusa będzie punktem odniesienia dla wielu naszych spraw, niech będzie drogowskazem jak mamy w życiu postępować" (ks. Frukacz)

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek Fragment Ewangelii: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Wchodzę z Jezusem do Wieczernika. Wpatruję się w swoją twarz. Kim się stałem. Czy w odbiciu mojej twarzy jest twarz Chrystusa? Potrafię odpowiedzieć na to pytanie szczerze przed samym sobą i Bogiem? >>„I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy...” (w. 10). Jaki jest stan mojego wnętrza u początku Triduum Paschalnego? Uświadomię sobie, że Jezus gotów jest umierać za czystość mojego serca? Czy pragnę czystości, tak jak On pragnie jej dla mnie? Zatrzymam w sercu obraz Jezusa, który umywa mi nogi i patrzy w moje serce. Będę częściej powtarzał: „Przywróć mi serce czyste i naucz mnie służyć”. Zaplanuję czuwanie przy Jezusie w ciemnicy.<< (Krzysztof Wons)

Znalezione w sieci

Obraz

Wielka Środa

Dzień trzeci: Fragment z Ewangelii: Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda». Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» Bardzo blisko nam do tej postawy "Chyba nie ja". Nasze sumienie nie lubi odpowiedzi - tak, to Ty. Przerzucanie się odpowiedzialnością, winą, wyrzutami sumienia - to coś co mamy świetnie wypracowane. "Chyba nie ja, Panie?". Arcybiskup Ryś rozważając tą ewangelię w jednej z konferencji mówi " Kiedy czytam o Judaszu, myślę zawsze o sobie". ... Czy za 30 srebrników nie zdradzam Jezusa? Myślami, słowem, czynem, poczuciem słuszności sprawy? Chyba nie ja! To oni...ale ja?

Posłuchaj...

Obraz

Kim jestem w relacji z Chrystusem?

Obraz

Wielki Wtorek

Dzień trzeci.... Fragment Liturgii Czytań: Ja zaś mówiłem: «Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą». Gdzie jest moja nagroda? Kogo szukam? Czasami mocno gubimy się w logice świata. Tracimy światło, idziemy za tłumem, krzyżujemy. Czasami zapominamy... Niechaj to Bóg i logika Jego miłosierdzia będzie moją siłą abym w Nim szukał, w Nim żył, w Nim dokonywał wyborów.

Wielki Poniedziałek

Dzień drugi Fragment Ewangelii: Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus: «Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie». Co jest tym drogocennym olejkiem? To pójście za Chrystusem aż do końca. To traktowanie Go poważnie. Dziś bardzo łatwo naszą wiarą i religijnością przykrywamy własne interesy, dążenie do osiągniecia swoich egoistycznych potrzeb. Jak Judasz - ja przecież dbam o ubogich i uciśnionych! Cóż złego czynię domagając się sprawiedliwości?.... Jezus jest sprawiedliwością, mił

Niedziela Palmowa

Dzień pierwszy Fragment Ewangelii: I rzekł do nich:  Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów?  Oni odpowiedzieli:  Niczego. Czy idę z Jezusem do Jerozolimy? Czy tylko Go witam w momentach chwały. Czy we wszystkich moich wyborach przyznaję się do tego, że jestem Jego uczniem? A może potrzeba posiadania torby i trzosa zasłania mi zbyt wiele?

Znalezione w sieci

Obraz

Mądrość Pisma Świętego

 Ewangelia według Św. Łukasza 12, 6 - 21 Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych.  U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.  A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych;  a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.  Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.  Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić,   bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».  Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».  Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą na

Krótko, zwięźle i na temat - znów Szustak ale warto posłuchać...

Obraz

WYSPOWIADAJ SIĘ...BO WARTO!

Pamiętaj o pięciu warunkach dobrej spowiedzi. Nie zostały stworzone aby nas dręczyć lecz aby pomóc. Pamiętaj o rachunku sumienia, który pozwala wiele spraw poukładać, o żalu za grzechy – który wyznacza właściwą miarę, mocnym postanowieniu poprawy – które daje moc uwierzenia w przemianę, szczerej spowiedzi – bo każda inna jest tylko namiastką, spowitym trudem pozorem, zagłuszeniem wyrzutów sumienia, oraz o zadośćuczynieniu – bo relacja z Bogiem rodzi się w relacji z człowiekiem a relacja z człowiekiem w relacji z Bogiem ma swoje ugruntowanie.