Koronka do Najświętszego Serca Jezusa

 
(według o. Leona Dehona, założyciela Księży Sercanów)

Modlitwa wstępna:
Bądź pozdrowione, Serce Jezusa.
Nas miłujące i miłości najgodniejsze. Ciebie kochamy, błogosławimy i czcimy. Ciebie z żarem Serafinów wielbimy. Ciebie z tronów wzniosłością sławimy. Tobie z chórami aniołów i świętymi Twoimi dzięki niesiemy. Ciebie z miłującym Sercem Maryi i Józefem, oblubieńcem Jej wiernym a opiekunem Twoim, kochamy. Tobie serca nasze składamy, oddajemy, poświęcamy i ofiarujemy. Przyjmij je całe, oświeć i rozpal tych, których uświęciłeś jedyną Twą ofiarą na wieki, krwią Twoją najdroższą łaskawie nas odkupiłeś. Ciebie, o Serce Jezus, i Twojego miłosierdzia oczekiwać będę.
W Tobie, o Serce Jezusa, mą ufność złożyłem i nie będę zawiedziony na wieki.
Przyjdź, Duchu Święty.
– Napełnij Serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień miłości Twojej.

Na trzech pierwszych ziarenkach:
Wszędzie kochane niech będzie. – Najświętsze Serce Jezusa.
Przed każdą dziesiątką:
Jezu cichy i pokornego Serca. – Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Na dziesięciu ziarenkach:
Słodkie Serce Jezusa. – Spraw, niech Cię kocham coraz więcej.
Jeden raz:
Słodkie Serce Maryi. – Bądź moim zbawieniem.
Po każdej koronce:
Módlmy się:
Miła niech będzie, Panie Jezu Chryste, Najświętszemu Sercu Twemu serc naszych pobożna ofiara, którą Ci składamy dla wynagrodzenia tylu i tak licznych zniewag, szczególnie w Najświętszym Sakramencie miłości wyrządzonych, i spraw, byśmy silnie odczuli cierpienia boskiego Twego Serca i cnoty Jego naśladując na łaski zasłużyli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Część I – Tajemnice Wcielenia
(poniedziałek, czwartek)
I tajemnica – Serce Jezusa w swym ofiarowaniu Ojcu.
II tajemnica – Serce Jezusa w swoim narodzeniu i dziecięctwie.
III tajemnica – Serce Jezusa w życiu ukrytym w Nazarecie.
IV tajemnica – Serce Jezusa w życiu apostolskim.
V tajemnica – Serce Jezusa całe grzesznikom i niemocnym oddane.
Część II – Tajemnice Męki Pańskiej
(wtorek, piątek)
I tajemnica – Serce Jezusa w Ogrodzie Oliwnym udręczone.
II tajemnica – Serce Jezusa zelżywością nasycone.
II tajemnica – Serce Jezusa cierpieniami przygnębione.
IV tajemnica – Serce Jezusa od przyjaciół, a nawet od Ojca opuszczone.
V tajemnica – Serce Jezusa włócznią przebite.
Część III – Tajemnice Eucharystii
(środa, sobota, niedziela)
Przed każdą dziesiątką:
Pochwalone, uwielbione, wszędzie kochane niech będzie Serce Jezusa Eucharystycznego.
W każdej chwili, we wszystkich świątyniach i po wszystkie czasy, aż do skończenia wieków.
I tajemnica – Serce Jezusa nieskończenie kochające i nieskończenie kochania godne.
II tajemnica – Serce Jezusa samotne w tabernakulum i żyjące zawsze, by się za nami wstawiać.
III tajemnica – Serce Jezusa, ofiara żywa.
IV tajemnica – Serce Jezusa zelżone przez ludzi w Najświętszym Sakramencie Miłości.
V tajemnica – Serce Jezusa i z sercem Jezusa Eucharystycznym Bogu Ojcu dzięki składajmy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

"Skrupuły pustelnika"