Posty

Obraz
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

"Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.


Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.

Uroczystość Świętej Bożej Rodziciel…
W naszej parafii jutro z okazji zakończenia roku będziemy mogli uczestniczyć w nabożenstwie ekspiacyjno - dziękczynnym o godzinie 16.30 i Mszy Świętej. Każdy może przyjść i podziękować Bogu za miniony rok, pomyśleć nad tym, co miało w nim miejsce, zastanowić się. 
Czy pomyślałeś o tym aby powierzyć to wszystko Panu Bogu. To, co nowe i stare, to, co było i to co będzie? Oddaj Panu wszystko. W Nim pokładaj nadzieję.
Dlaczego potrzebuję przyjścia Pana Jezusa pyta abp Ryś w kazaniu wygłoszonym na Pasterce i odpowiada „ Bo żyjemy w ciemności”..... Czy o tym wiem? Czy uświadamiam sobie swoją ciemność i chcę w nią zaprosić Zbawiciela? Przechodzimy od świąt do świąt. Przechodzimy w naszej małości, nie ucząc się, nie doświadczając świętej maleńkości rodzącego się Boga. Uciekamy. Co to znaczy pozwolić Bogu, który przychodzi jako małe dziecko dać się poprowadzić. Nie ma w sobie siły. Jest bezbronny. Jest najmniejszym z najmniejszych. Ale „To co małe zmienia świat”. Zabierz więc to, co małe w tobie i uczyń to świętym, aby świat w tobie, wokół ciebie odkrywał Boga. Nie bój się uniżenia, poniżenia. Nie bój się bezsilności. Nie szarp się bezustannie. Idź prowadzony bezbronnością i niewinnością maleńkiego Jezusa. Wkraczaj w to, co przed tobą mając Go w sercu, wkraczaj w taki sposób w doświadczenie objawiającego się Boga na krzyżu. Prawda o Jezusowych narodzinach to nie prawda trwająca przez chwilę. Past…

"Adwent dalej trwa"

Obraz
„Nie zobaczysz Pana Boga jeśli nie będziesz na Niego czekał”.
(ks. M. Maliński)
Zbliża się Niedziela Radości.....  Narodziny Boga są już bliskie!  Boga, który obdarza nas życiem prawdziwym!...  Czym rozraduje się Twoje serce? Czy jest w nim jeszcze miejsce na radość?  Czy zgorzkniałość, zabieganie, dbałość o sprawy drugorzędne przysłoniła już to, na co czekamy? Urodzi się Dziecko! Cud najpiękniększy! Dziecko, które może i w tobie dziecięctwo obudzi?