Posty

Obraz
W rocznice święceń kapłańskich posyłamy wszystkim Kapłanom naszej Parafii życzenia Bożych łask, opieki Matki Najświętszej, radości z posługi, doświadczania Bożej obecności w sobie, w świecie, w ludziach:)


Obraz
On jest Twoim Pasterzem. Czego więcej potrzebujesz? Za czym jeszcze gonisz? On wie czego Ci potrzeba!

Czystego serca

O czyste serce jest nam bardzo trudno...wiele w nim potknięć, zranień, cieni....
Nie o to chodzi aby Twoje serce było nieprawdziwe, czyste na pokaz, wyszczotkowane ale o to byś z takim, jakim je masz pozwolił Panu Jezusowi się poprowadzić...


Czystego serca....To ten, w sercu którego gości Boża światłość. Tajemnica bliskości
z Chrystusem rodzi się w sakramencie pokuty i pojednania, umacnia w tajemnicy Eucharystii. Czystość Chrystusa otula nasze serca rozpromienia pryzmatem Jego światła. Zatrzymuje ciemność. Błogosławieni czystego serca, to nie ci na których sercu nie było skazy ale ci, którzy w Jezusie odnajdują uleczenie i doświadczają przemiany. Bowiem przemiana serca, nawrócenie rodzi czystość, autentyczność, prawdziwość. Chcesz aby Twoje serce było czyste błogosławioną czystością? Błogosławiony czystego serca to człowiek w pełni ludzki. Nie dąży do czystości wynikającej z braku relacji, zaangażowania i obecności. Wręcz przeciwnie. W obecności na wzór relacji Boga do człowieka uczym…
Obraz
” Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym Miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła Miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spoko…
Obraz
ŚWIĄT PEŁNYCH MIŁOŚCI ŚWIĄT ODNAJDUJĄCYCH ZMARTWYCHWSTAŁEGO W SWOIM ŻYCIU ŚWIĄT WIARY KTÓRA UFA ŚWIĄT POZWALAJĄCYCH JEZUSOWI WEJŚĆ DO NASZYCH DOMÓW

Wielki Piątek

Obraz
"Najłatwiej jest zobaczyć krzyż na ramionach Jezusa. Trudniej już u bliźniego. Ale najtrudniej uwierzyć, że mój własny krzyż może stać się moim zbawieniem. Na mękę Jezusa nie należy patrzeć tylko poprzez Ogrójec ani przez słowa „Boże mój Boże czemuś mnie opuścił” Przyjście Syna Bożego na świat i Jego ofiara na krzyżu nie były jakimś tragicznym gestem ale aktem pełnym miłości. Gdy będziemy przeżywać Wielki Piątek i ofiarę Jezusa na krzyżu, inni będą zaaferowani  aferami w internecie i w telewizji  jakąś grą komputerową, może porządkami w domu. Gdzie Ty będziesz? Znajdziesz ten czas na przejście drogi razem z Nim nawet jeśli narazisz się tym na czyjeś niezrozumienie, wyśmianie? " (por. ks. M. Maliński)