Posty

"Ale nas zbaw ode złego" - rozważania papieża Franciszka

"Tymi słowami osoba modląca się nie tylko prosi o to, by nie została sama w momencie pokusy, ale błaga również o to, by została zachowana od złego. Oryginalny czasownik grecki jest bardzo mocny: wskazuje na obecność złego, który usiłuje nas schwytać i pogryźć (por. 1 P 5, 8), i o uwolnienie od niego prosimy Boga. Apostoł Piotr mówi również, że zły, diabeł, krąży wokół nas jak wściekły lew, by nas pożreć, a my prosimy Boga, by nas wyzwolił.
To podwójne błaganie: «zachowaj nas» i «zbaw nas», ukazuje istotną cechę modlitwy chrześcijańskiej. Jezus uczy swoich przyjaciół, by przede wszystkim wzywali Ojca, również i zwłaszcza w momentach, w których diabeł daje odczuć swoją złowrogą obecność. Modlitwa chrześcijańska nie zamyka bowiem oczu na życie. Jest to modlitwa synowska, ale nie dziecinna. Nie jest tak bardzo zauroczona ojcostwem Boga, by zapomnieć, że droga człowieka jest najeżona trudnościami. Gdyby nie było ostatnich wersetów Ojcze nasz, jak mogliby się modlić grzesznicy, prześl…
Wiarygodność Jezusa Chrystusa można rozumieć w odniesieniu do mojego prywatnego i osobistego patrzenia na Niego?

Kogo w Nim widzę? Kim jest dla mnie Jezus? Czy Panem i Zbawicielem? Czy mogłabym to szczerze i mocno powiedzieć w swoim sercu - Panem jest Jezus! Jezus jest wow! Chcę swoim życiem GO naśladować? Czy dla Ciebie Jezus jest wiarygodny.

Czasami chwytamy się czegoś kurczowo, idziemy za tym, ufamy wierzymy, oddajemy całych siebie a potem okazuje się że totalna klapa- bo to za czym podążaliśmy nie było wiarygodne.

Jezus mówi "Ja jestem drogą prawdą i życiem" a  my odpowiadamy "phi"! Nie ze mną te numery Jezusie......i nie wiedzieć czemu uciekamy w to co naszej uwagi, naszego życia, naszej wiary nie jest godne.

Popatrz na swoje życie. Czy jest w nim miejsce dla Jezusa? Ciasna malenska norka - i tam se siedź, a w razie potrzeby CIę Jezu wyciągnę? Kim dla Ciebie jest Jezus? Czy jest godny twojej wiary?

Może czas usiąść i to przemyśleć i na nowo się z Nim spotkać?
Obraz
W rocznice święceń kapłańskich posyłamy wszystkim Kapłanom naszej Parafii życzenia Bożych łask, opieki Matki Najświętszej, radości z posługi, doświadczania Bożej obecności w sobie, w świecie, w ludziach:)


Obraz
On jest Twoim Pasterzem. Czego więcej potrzebujesz? Za czym jeszcze gonisz? On wie czego Ci potrzeba!

Czystego serca

O czyste serce jest nam bardzo trudno...wiele w nim potknięć, zranień, cieni....
Nie o to chodzi aby Twoje serce było nieprawdziwe, czyste na pokaz, wyszczotkowane ale o to byś z takim, jakim je masz pozwolił Panu Jezusowi się poprowadzić...


Czystego serca....To ten, w sercu którego gości Boża światłość. Tajemnica bliskości
z Chrystusem rodzi się w sakramencie pokuty i pojednania, umacnia w tajemnicy Eucharystii. Czystość Chrystusa otula nasze serca rozpromienia pryzmatem Jego światła. Zatrzymuje ciemność. Błogosławieni czystego serca, to nie ci na których sercu nie było skazy ale ci, którzy w Jezusie odnajdują uleczenie i doświadczają przemiany. Bowiem przemiana serca, nawrócenie rodzi czystość, autentyczność, prawdziwość. Chcesz aby Twoje serce było czyste błogosławioną czystością? Błogosławiony czystego serca to człowiek w pełni ludzki. Nie dąży do czystości wynikającej z braku relacji, zaangażowania i obecności. Wręcz przeciwnie. W obecności na wzór relacji Boga do człowieka uczym…
Obraz
” Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym Miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła Miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spoko…