piątek, 19 kwietnia 2019

"...W rozbiciu i bólu życia jestem z Nim, tam gdzie On wciąż przeżywa swoje konanie. Oznacza to wejście w mroczną rzeczywistość mojego własnego cierpienia, samotności i klęski...Czy Bóg odpowie kiedykolwiek na krzyk: czemuś mnie opuścił?...By spotkać się z bolesną łaską Boga, muszę wkroczyć na bolesną pustynię...Tutaj wzywa się mnie, żebym nie rozumiejąc przyjął agonię Jezusa...W Wielki Piątek sam upadek stał się odkupieńczy." Louis Dupre

Gorzkie żale...


Triduum Paschalne

WIelki Piątek

Fragment Liturgii Czytań;

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

Czy przybliżam się z ufnością do Chrystusa? Ile razy wybierałem własny interes, własne postrzeganie sprawiedliwości.... Ile razy nie mówiłem: Tak Panie, to Ty mnie poprowadź...."Dzisiaj uświadamiamy sobie prawdę o obecności krzyża w naszym życiu. Krzyża człowiek nie zdejmie z serca, nie wyrwie go z sumienia. Krzyż zawsze na nas czeka. Jest częścią naszego życia, naszej codzienności. Dzisiaj adorując i całując krzyż pomyślmy o naszej grzeszności, ale też pomyślmy o cierpieniu tak wielu ludzi. Pomyślmy o prześladowanych chrześcijanach na całym świecie. Nie bójmy się krzyża. Nie usuwajmy go z przestrzeni naszego życia, z przestrzeni życia publicznego. Niech krzyż Chrystusa będzie punktem odniesienia dla wielu naszych spraw, niech będzie drogowskazem jak mamy w życiu postępować" (ks. Frukacz)

czwartek, 18 kwietnia 2019

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

Fragment Ewangelii:

«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».


Wchodzę z Jezusem do Wieczernika. Wpatruję się w swoją twarz. Kim się stałem. Czy w odbiciu mojej twarzy jest twarz Chrystusa? Potrafię odpowiedzieć na to pytanie szczerze przed samym sobą i Bogiem?>>„I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy...” (w. 10). Jaki jest stan mojego wnętrza u początku Triduum Paschalnego? Uświadomię sobie, że Jezus gotów jest umierać za czystość mojego serca? Czy pragnę czystości, tak jak On pragnie jej dla mnie?
Zatrzymam w sercu obraz Jezusa, który umywa mi nogi i patrzy w moje serce. Będę częściej powtarzał: „Przywróć mi serce czyste i naucz mnie służyć”. Zaplanuję czuwanie przy Jezusie w ciemnicy.<< (Krzysztof Wons)

środa, 17 kwietnia 2019

Znalezione w sieci


Wielka Środa

Dzień trzeci:

Fragment z Ewangelii:

Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda».
Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?»

Bardzo blisko nam do tej postawy "Chyba nie ja". Nasze sumienie nie lubi odpowiedzi - tak, to Ty. Przerzucanie się odpowiedzialnością, winą, wyrzutami sumienia - to coś co mamy świetnie wypracowane. "Chyba nie ja, Panie?". Arcybiskup Ryś rozważając tą ewangelię w jednej z konferencji mówi " Kiedy czytam o Judaszu, myślę zawsze o sobie". ...
Czy za 30 srebrników nie zdradzam Jezusa? Myślami, słowem, czynem, poczuciem słuszności sprawy? Chyba nie ja! To oni...ale ja?Posłuchaj...


"...W rozbiciu i bólu życia jestem z Nim, tam gdzie On wciąż przeżywa swoje konanie. Oznacza to wejście w mroczną rzeczywistość mojego...