Posty

"Sumienie jest ofiarowaną nam przez Boga zdolnością odróżniania tego, co rozwija człowieka od tego, co go krzywdzi. "W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada i głos wzywający go do czynienia dobra a unikania zła" (GS, 16)."

Jakie jest Twoje sumienie? Dbasz o właściwy kierunek, o czystość serca? Czy jest w Tobie pokój? Może warto nad tym popracować?

Już wróciliśmy....

Obraz
...i zaczynamy od pięknej konferencji śp. Księdza Pawlukiewicza o Duchu Świętym.
Jest nam dziś bardzo potrzebny.

Czas Wielkiego Postu
Czas zanurzenia w ciszę
Czas zanurzenia w Miłość
Nieskończoność Bożej łaski
Możliwość pełnego zjednoczenia
Chwile medytacji
Chwile zasłuchania w Tajemnicę
Oddanie Bożej Opatrzności
Powierzenie
Obecność
Obraz
"Szatan nie jest głupcem. Może doprowadzić ludzi do takich uczuć wobec nieba, jakie powinni mieć wobec piekła. Może wzbudzić w nich taką obawę łaski, jakiej wcale nie odczuwają wobec grzechu. A dokonuje tego nie światłem, lecz ciemnością, nie tym, co rzeczywiste, ale cieniem, nie jasnością i treścią, ale marzeniami i tworami psychozy. A ludzie wykazują taką słabość intelektualną, że lada zimny deszcz wystarcza, aby przeszkodzić im w znalezieniu prawdy o jakiej bądź sprawie"
Thomas Merton
Czasami w naszych środowiskach życiowych dopuszczamy do tego aby przestrzeń relacji
z Bogiem odeszła na dalszy plan. Tym samym niepostrzeżenie to miejsce zaczyna pustoszeć, po pewnym czasie niezauważalnie, powoli i skutecznie wypełniając się tym, czego świadomie nigdy byśmy do naszych domów czy relacji w pracy nie wpuścili: rozgoryczeniem, zawiścią, brakiem zrozumienia, niechęcią pomocy, lenistwem, egoizmem, nienawiścią wobec bliskich, a także wobec samego siebie...  "Zauważenie w sobie tego, stawia nas w momencie decyzji: Co dalej? Czasami zło tak mocno zapuściło korzenie, że owo „co dalej” się nie pojawia, albo nawet jeśli się pojawia to niczego nie zmienia. W jakimś przedziwnym sensie wydaje nam się łatwiejszym machnąć ręką, zepchnąć w podświadomość, pomyśleć, że „jakoś to będzie”." I idziemy z mozołem, umęczeni, nieszczęśliwi i unieszczęśliwiający, sami o tym nie wiedząc. Jednak w momencie decyzji „co dalej”, bardzo często postawieni przed ścianą samonapędzającej się z…
„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”. Aby nasze życie we wszystkim, co nas spotyka było świadectwem wiary. Choć nie wiesz, co przyniesie kolejny dzień, staraj się robić dobrze to, co się wydarza teraz w pracy, spotkaniu, mijaniu kogoś na ulicy. „Chciejmy żyć blisko Boga, do Niego i Nim się uśmiechać!”, czekając na wyznaczony czas  i godzinę, właściwie wykorzystując dar czasu...