wtorek, 30 czerwca 2015

Modlitwa wakacyjna

Boże Stwórco, który kazałeś nam być na ziemi wędrowcami i pielgrzymami w drodze do Twojego domu spraw, abyśmy w tej nasze wędrówce kierowali się Twoimi przykazaniami, posilali się Twoim chlebem i cieszyli się pięknem otaczającego świata.
A to nasze wakacyjne wypoczywanie i wędrowanie niech będzie przedsmakiem wiecznego odpoczynku w Tobie. 

Panie Jezu, bądź także z tymi, którzy nie mają wakacji, którzy nigdy nie widzieli morza i nie bawili się na plaży, którzy nigdy nie byli na wycieczce w górach czy nad jeziorami.
Co możemy dla nich uczynić? Prosimy, Panie Jezu, podsuń nam pomysły.
Może się z nimi czymś podzielimy?...
Pomóż nam uczynić to z radością, dla Ciebie, Panie. Amen.

środa, 24 czerwca 2015

Uczestniczenie dziecka we Mszy św podczas wakacji

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Życzę sobie, aby moja córka/mój syn ................................................. podczas pobytu na kolonii w  ...............................................  regularnie uczestniczyła/ył w niedzielnej Mszy św.

Proszę wychowawców o dopilnowanie, aby moje dziecko nie zaniedbywało tego obowiązku.

miejscowość, data                   czytelny podpis rodziców                                                  

piątek, 19 czerwca 2015

Do przemyślenia...dr Michael Jones o znaczeniu Kościoła Katolickiego w Polsce, a także o niewoli do której prowadzą "prowolnościowe" postulaty.

wtorek, 16 czerwca 2015

Ksiądz Pawlukiewicz o tym kiedy przychodzi Duch Święty....


Duchu Święty przyjdź....

Dziś w naszej parafii młodzież przyjmuje sakrament bierzmowania. ... Jak było w moim życiu? Czy przyjąłem ten sakrament odpowiedzialnie? Jeśli zaś jestem jeszcze cały czas przed jego przyjęciem, to na ile świadomie podchodzę do tego, co ma się wydarzyć? 

Duchu Święty przyjdź i wypełnij moje życie....

Nigdy nie jest za późno żeby odnowić w sobie dar sakramentu bierzmowania...

Wszystkim, którzy w tym roku przyjęli ten piękny sakrament życzymy odkrywania w sobie i rozwijania w swoim życiu darów Ducha Świętego....

"Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków"."O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię.
Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie.
Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać.
Poddaję się chętnie wszystkiemu, co ode mnie zażądasz,
pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz,
daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen". 

wtorek, 9 czerwca 2015

W czerwcu czcimy Serce Jezusa

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu


wg Św. Małgorzaty Marii Alacoque
 
Ja .............................. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.
Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci.
O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie.
O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci.
Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to błagam Cię przez Twoją dobroć.
Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.
 
obrazek:  http://parafiawalfortville.blogspot.com/2014/07/serce-jezusa-dobroci-i-miosci-pene.html;

niedziela, 7 czerwca 2015

Przepiękne oblicze Krakowa


KOŚCIÓŁ MARIACKI

foto. W&W

Jeżeli ktoś planuje wycieczkę w najbliższym czasie, to jak najbardziej polecam Kraków. Wyjątkowe miejsce, cudowna pogoda i można rewelacyjnie spędzić czas ;)

piątek, 5 czerwca 2015

Litania małżonków


 małżeństwo

Kyrie elejson Chryste elejson Kyrie elejson

Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z Nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami

Odpowiadamy: tak nam dopomóż Panie Boże - w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci

Abyśmy poprzez miłość potrafili byt dla siebie darem...
Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach...
Aby miłość nasza wciąż dojrzewała, a my byśmy czuli się za nią Odpowiedzialni...
Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie a żyli dla współmałżonka..,
Abyśmy „bycie jednym dałem„ nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili je przeżywać w czystości...
Abyśmy bez konieczności nic rozstawali się na długo...
Abyśmy potrafili cieszyć się swoja. współobecnością
Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali...
Abyśmy obdarzali się zaufaniem,,
Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć,,.
Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam cichych dni
Aby nasze dialogi wspierały między nami komunię...
Abyśmy nie szukali w swych relacjach jednostronnych racji...
Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga...
Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem...
Abyśmy potrafi dzielić się swoimi oczekiwaniami...
Abyśmy dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować
Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościachi wzajemnie wspierali się w pracy nad nami...
Aby nie brakło nam odwagi i zapału do codziennej wspólnej modlitwy ...
Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył, -
Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności...
Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości...
Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, Ale i zadana....
Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus, ..
Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, współmałżonka i bliskich...
Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia.„
Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Boże, Ty powiedziałeś „niedobrze być człowiekowi samemu" i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom Swojego Wszechstronnego wsparcia, prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.

W. Jak na weselu w Kanie przemieniaj Panie nasze wysiłki i trudności w radość bycia darem dla drugiego.

K. Módlmy się... Boże. Wiekuista Miłości, Ty ,”na początku" stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, obdarowałeś ich sobą, swoją jednością i harmonią. Spraw prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach Gestach naśladowali Ciebie, Swego Stwórcę obdarzali się miłością bezinteresowną, we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą, wzajemnie się wspierali i nigdy ze sobą nic walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która obdarza „od początku". Amen

Piękny wywiad Aleksandry Pietrygi z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem o śmierci, życiu wiecznym, wierze i nadziei. Polecamy lekturę: https...