Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2016

WITAJCIE W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Obraz
Dekretem Abp Wiktora Skworca do naszej parafii zostali skierowani do pracy duszpasterskiej ks. Daniel Starzyczny, ks. Mateusz Iwanecki i ks. Mateusz Dziurowicz.  Życzymy owocnej, pełnej Bożej miłości, nadziei i wiary obecności w naszej parafii.... Niechaj Pan Bóg prowadzi na ścieżkach, na które zostaliście posłani...

Blaskiem oświetlasz ciemności - człowiek powstaje z marności!

Obraz
Exodus 15, Nasz Bóg
Ksiądz Jerzy Szymik napisał kiedyś wiersz pt. Być śląskim księdzem. W ostatnich dniach pożegnaliśmy księdza Rafała a niedawno odszedł nasz ksiądz Wojciech. Rozjechali się po świecie a nawet dalej. Ten pierwszy wyjechał do Francji, a drugi… do samego Boga. Obu pokochaliśmy… obu już brakuje… Wiersz ks. Szymika wydaje się być o nich. Jest zbyt piękny, by cytować fragment. Oto cały tekst: Nie spod figowców, ani spośród gęstych koron sykomor, ani ze szpaleru cyprysów nas wezwał.
My jesteśmy spod cherlawych brzózek, spod lękliwych topoli, ze środka konających lasów świerkowych. Wielu z nas lepiej zna kąkol niż pszenicę, bo dorastaliśmy wśród bladych łąk i kopalnianych stawów.
Szedł skrajem familoków jak pękniętym jarem Pustyni Judzkiej i wyraźnie potrzebował naszej pomocy. Wołał nas.
Rozumieliśmy z tego niewiele, ale jednak najważniejsze: że Jemu się nie odmawia. Dlatego
dołączyliśmy do tamtych, nie wiedząc,
że oto spełnia się marzenie śląskich chłopaków:
mieć mocne życie, nie dać się byle czymu, chronić bez…

Służba

Czy w swoim życiu podążasz drogą służby? Nie myl tego ze służalczością. Aby służyć potrzeba miłości, relacji i towarzyszenia drugiej osobie... mężowi, dziecku, przyjacielowi, każdemu kogo Pan Bóg postawi na twojej drodze. Tak daleko nam do tego. Tyle w nas buntu...
 Stać się jak Jezus to stać się świętymi w codziennej służbie drugiemu człowiekowi, w towarzyszeniu mu i podnoszeniu go z upadku bo jeśli powierzymy nasze życie Jezusowi to On w nas to czyni.

Mistrzyni olimpijska: "Moim dopingiem jest Jezus"

Obraz

NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ!

Obraz