sobota, 31 marca 2018

"Jeśli wierzyłeś w to, co dla Chrystusa hańbę przynosić się zdawało; tedy wierz i w to, co na Jego chwałę spada. 
Wierzyłeś temu, co się odnosiło do śmierci; 
wierz i temu, co się do życia odnosi. 
Jak bowiem w męce Pańskiej jest tajemnica miłosierdzia,
 tak w zmartwychwstaniu jest skutek potęgi...
Chrystus Pan wstał z martwych, powstańmy i my z Nim pospołu. 
Chrystus Pan wrócił do życia, i my z Nim powróćmy. 
Chrystus Pan wyszedł z grobu, my z więzów grzechowych wyjdźmy. 
Otwierają się bramy piekieł, obala się potęga śmierci,
usuwa się Adam stary, 
a wykształca nowy: i my jako 
w Chrystusie odrodzeni odnawiajmy się". 
(Św. Maksym, Biskup Turynu)

/http://www.ultramontes.pl/maksym_2.htm/czwartek, 29 marca 2018

Wielki Piątek


Naszym Kapłanom


Tylko Bóg.
W Nim niechaj wypełnia się Wasza relacja z drugim człowiekiem. Przez Niego, dotykając tajemnicy eucharystycznej pełni, pielgrzymujcie z Chrystusem ku zbawieniu.
Niechaj w trudach i radościach Waszej posługi Boże błogosławieństwo wyznacza każdy uczyniony krok, wypowiedziane słowo, oddane spojrzenie.

Życzymy Wam Bożej radości, aby towarzyszyła w każdym dniu kapłańskiej posługi,
dużo sił w pokonywaniu słabości i przeszkód,

ogromu łask Bożych, mocy Ducha Świętego oraz Opieki Matki Bożej.Niech Duch Święty nie opuszcza Waszych serc.


/fot. H. Mizia/
Wielki Czwartek


poniedziałek, 19 marca 2018

niedziela, 18 marca 2018

W Chrystusie mym

W Chrystusie mym i tylko w Nim     
moja nadzieja, pokój, moc!                       
Opoka ma, warowny gród                         
pewne schronienie w ciemną noc

sobota, 17 marca 2018

"Dlatego prośmy Boga, żeby nas uwolnił od >>Boga<< tak żebysmy prawdę poznali i nią się rozkoszowali na wiek, tam gdzie równi są sobie najdoskonalsi aniołowie, mucha i dusza, tam gdzie kiedyś przebywając, chciałem tego, czym byłem i byłem tym, czego chciałem" 
Mistrz Eckhart, Kazania

środa, 14 marca 2018

Spowiedź staje się ciasną bramą. Nie pozwól zwyciężyć Szatanowi, który robi wszystko abyś przez nią nie przeszedł. Strach, że Bóg ci nie przebaczy, lęk o to, co o tobie pomyśli ksiądz, że nie dasz rady, że jeszcze poczekasz i nie tym razem....Lęk, że może zapragniesz przemiany serca i nawrócenia do Boga a to się wiąże ze zmianą życia krok po kroku - być może....   Zostaw to wszystko. Uklęknij przed kratami konfesjonału i zanurz się w ramionach Boga choć to może być skok w przepaść, której po ludzku nie dasz rady. Pozwól Mu działać....

piątek, 9 marca 2018Krzyż mojego Pana stał się drogą wybawienia. Krzyż błogosławiony. Narzędzie zbawienia....Tam gdzie  przychodzi ciemność - zwróć swoje spojrzenie na Chrystusa. Tam gdzie nicość, tam gdzie cierpienie....wpatruj się w Chrystusa. ...Cisza Krzyża. Pełnia Krzyża. Moje ukojenie. 


Piękny wywiad Aleksandry Pietrygi z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem o śmierci, życiu wiecznym, wierze i nadziei. Polecamy lekturę: https...