Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2016

MILCZENIE

Obraz
" Milczenie w naszym życiu znajduje usprawiedliwienie w tym, że wystarczająco kochamy się nawzajem, aby wspólnie milczeć....wspólne milczenie ma w sobie szczególną powinność i łaskę lecz nie dochodzimy do tego poprzez odgradzanie się od innych czy traktowanie ich jak przedmioty. Staje się to stopniowo, w miarę jak uczymy się kochać (...) aby cisza przeniknęła obecnością i światłem. Wtedy jest życiodajna". T. Merton "Źródła kontemplacji"

Iz 55, 9-11; Jr 29,11

Obraz

Nasz kościół

Obraz

Masz wiadomość

Obraz
Twój Bóg napisał do Ciebie list. Daj Mu teraz 7 minut i wysłuchaj co ma Ci do powiedzenia...
List Boga do mężczyzny 

List Boga do kobiety

Obmyci Bożą Miłością...

Jest czas skruchy....czas uniżenia....oczyszczenia....zasłuchania w siebie i swoje życie....powraca do mnie pytanie; czy moja droga jest drogą do uświęcenia? Nie chcę świętoszkowatości. Chcę świętości. Na ile moje życie, wybory, słowa i rozmowy to "chcę" wprowadza w życie?

Jest czas wtulenia w Boga...czas kiedy oddaję Mu się cały....czas oczyszczenia Jego Miłością, obmycia...czas radości, ucieszenia się, że jestem właśnie taki a moje życie właśnie tak wygląda....czas zrozumienia jak wielkim darem jest to wszystko....


Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga.

TY jesteś moim UMIŁOWANYM dzieckiem...

Obraz

Modlitwa na każdy czas

Obraz