piątek, 24 czerwca 2016

"Czy Bóg jedzie na wakacje?"

Artykuł księdza Tomasza Kopiczko prowokuje nie tyle do dyskusji na temat naszej wakacyjnej relacji z Panem Bogiem, co do refleksji na ile jest to relacja na serio....Bo jeśli na serio kocham moją żonę to na wakacje nie proponuję jej rozstania....a jeśli na serio kocham Pana Boga?....

Poniżej fragmenty artykułu, całość można przeczytać na: http://www.deon.pl/czytelnia/czasopisma/kroluj-nam-chryste/art,1,czy-bog-jedzie-na-wakacje.html

POLECAMY!

"Pan Bóg jedzie z nami na wakacje, ale pod warunkiem że zamiast zostawić Go w domu, zabierzemy Go ze sobą.


Pewnego razu, w czasie kazania do dzieci na temat wakacji, ośmioletni Piotrek zapytał mnie: "Czy Pan Bóg jeździ na wakacje?". Wywołało to falę śmiechu w całym kościele. Koledzy i koleżanki Piotrka śmiali się tak głośno i długo, że nie można było kontynuować kazania. Ubawieni byli nawet rodzice obecni na Mszy św. Tylko kolega Piotrka, dziewięcioletni Łukasz, kiedy wszyscy się śmiali, podniósł rękę. Podałem mu więc mikrofon, a on stwierdził, że pytanie, które zadał Piotrek, nie jest wcale takie śmieszne. Co więcej, stanowczym głosem oznajmił, że zna odpowiedź. W całym kościele zaległa cisza. Wszyscy byli zdumieni i zastanawiali się, co też powie dziewięciolatek. Tymczasem Łukasz nabrał w płuca powietrza i z całych sił, głośno i odważnie udzielił odpowiedzi, mówiąc: "Owszem, Pan Bóg jedzie na wakacje, ale pod warunkiem że my Go ze sobą zabierzemy, a nie zostawimy w domu!". W całym kościele wszyscy pospuszczali głowy i trwała cisza. Tylko rodzice Łukasza byli dumni, że mają tak mądrego syna. Choć pozornie pytanie mogło wydawać się śmieszne, to już odpowiedź na nie może zmusić nas do zastanowienia."....

poniedziałek, 20 czerwca 2016

 
O Duchu Święty Boże daj mi...
w nieszczęściu cierpliwość
w szczęściu pokorę
w pokusach zwycięstwo, 
w smutku pociechę, 
 w pracy posilenie, 
w tęsknocie ochłodzenie
w bólach i niemocy poddanie, 
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Ojcem, Bóg w Trójcy Jedyny żyje i króluje wiecznie. Amen.


zdjęcie źródło:http://kreatywnedrukowanie.pl/pl/p/Obraz-bialy-golab/3055

piątek, 17 czerwca 2016

Być po prostu ludźmi

"Starajmy się być po prostu „ludźmi”,


zwyczajnymi, dobrymi, ludźmi,


którzy odrzucają wszelką przemoc.


Nie ludźmi, którzy swym zachowaniem


przypominają robota lub komputer.


Lecz takimi, którzy mają wielkie, wrażliwe serce


i zrozumienie dla wartości,


które dziś w wirze konsumpcyjnym życia zgubiły się.


Bądźmy ludźmi odmienionymi przez miłość!


Prostszymi, spokojniejszymi, życzliwszymi,


bardziej ludzkimi". (P. Bosmans)

poniedziałek, 13 czerwca 2016


(fot. H.M.)
(fot. H.M.)

(fot. H.M.)


Piękny czas bierzmowania. Przyjęcia Ducha Świętego do serc, zaproszenie Go do swojego życia, odnowienie w sobie pragnienia bycia z Bogiem, trwanie z Nim w życiu codziennym. Dziś ten piękny dar przyjęły osoby przygotowujące się do bierzmowania w naszej parafii oraz osoby z parafii Niepokalanego Serca Maryi w Radlinie - Głożynach.....Niech Pan Bóg trwa w Was przez Ducha Świętego umacniając, prowadząc, strzegąc.


niedziela, 12 czerwca 2016

BIERZMOWANIE

Jutro w naszej parafii osoby przygotowujące się do bierzmowania otrzymają dar tego sakramentu z rąk  bp. Adama Wodarczyka. Życzymy bierzmowańcom otwarcia na działanie Ducha Świętego, zaproszenia Go do swojego życia, przyjęcia i pielęgnowania Jego darów.

(http://katecheza.papierolot.com/upload/DUCHSW.png)

DOBROĆ PRZEMIENIA SERCAFaryzeusz, Jezus i grzesznica z flakonikiem alabastrowego olejku...  Dziś... No cóż... Dziś inaczej niż faryzeusz wybaczylibyśmy prorokowi, gdyby nie wiedział z kim ma do czynienia. Ale podobnie jak ów faryzeusz uważamy, że prawdziwy prorok nie powinien wchodzić w żadne relacje z grzesznikami. To dlatego tak łatwo oburzamy się, gdy jakiś ksiądz czy biskup z jakimś grzesznikiem ma dobre relacje. A gdy chodzi o papieża, to już w ogóle.  Nie, prawdziwi prorocy nie powinni się tak kalać. No, chyba że grzesznik przed takim spotkaniem okaże skruchę...
I jakoś chyba nie dociera do nas, że gdyby Jezus już na wstępie odtrącił ową  grzeszną kobietę z flakonem alabastrowego olejku, to pewnie wcale by się nie nawróciła i nie poszła za Nim....
Nie możemy być dobrzy dla grzeszników dopiero wtedy, gdy okażą skruchę. To właśnie nasza dobroć wobec nich ma przemienić ich serca....
Modlitwa
Otwieraj, Boże, moje serce, bym był dobry i dla dobrych i dla złych. Umacniaj moją wiarę, że dobro nie tylko popłaca, ale też ma moc przemieniania ludzkich serc...

środa, 8 czerwca 2016

Biblijnie

Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrawiam Cię." 2 Krl 20,5


(http://www.pch24.pl/images/min_mid_big/mid_2943.jpg)

w lekkim powiewie...

Mocno trzymaj się Jezusa
On twoje ścieżki wyrówna
zaufaj Jego miłosierDziu
w Lekkim powiewie przychodzi do ciebie
                                                       Idź tam dokąd Cię poprowadzi
Pozwól Mu działać w przestrzeniach Twojej egzystencji
Walcz ze zniewoleniami
Bo modlitwa mA ogromną moc...Bo modlitwa działa...

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Być wolnym to iść za Chrystusem

"Wybrałeś drogę, w którą wpisana jest rana. Ta rana może i ma przynosić owoc. Nie zapieraj się jej, nie próbuj jej zasklepiać. Naucz się kochać w szkole Chrystusa, tak jak powinien kochać każdy człowiek, niezależnie od drogi jaką wybiera". (Jean - Rene Bouchet)

sobota, 4 czerwca 2016

Koronka do Najświętszego Serca Jezusa

 
(według o. Leona Dehona, założyciela Księży Sercanów)

Modlitwa wstępna:
Bądź pozdrowione, Serce Jezusa.
Nas miłujące i miłości najgodniejsze. Ciebie kochamy, błogosławimy i czcimy. Ciebie z żarem Serafinów wielbimy. Ciebie z tronów wzniosłością sławimy. Tobie z chórami aniołów i świętymi Twoimi dzięki niesiemy. Ciebie z miłującym Sercem Maryi i Józefem, oblubieńcem Jej wiernym a opiekunem Twoim, kochamy. Tobie serca nasze składamy, oddajemy, poświęcamy i ofiarujemy. Przyjmij je całe, oświeć i rozpal tych, których uświęciłeś jedyną Twą ofiarą na wieki, krwią Twoją najdroższą łaskawie nas odkupiłeś. Ciebie, o Serce Jezus, i Twojego miłosierdzia oczekiwać będę.
W Tobie, o Serce Jezusa, mą ufność złożyłem i nie będę zawiedziony na wieki.
Przyjdź, Duchu Święty.
– Napełnij Serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień miłości Twojej.

Na trzech pierwszych ziarenkach:
Wszędzie kochane niech będzie. – Najświętsze Serce Jezusa.
Przed każdą dziesiątką:
Jezu cichy i pokornego Serca. – Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Na dziesięciu ziarenkach:
Słodkie Serce Jezusa. – Spraw, niech Cię kocham coraz więcej.
Jeden raz:
Słodkie Serce Maryi. – Bądź moim zbawieniem.
Po każdej koronce:
Módlmy się:
Miła niech będzie, Panie Jezu Chryste, Najświętszemu Sercu Twemu serc naszych pobożna ofiara, którą Ci składamy dla wynagrodzenia tylu i tak licznych zniewag, szczególnie w Najświętszym Sakramencie miłości wyrządzonych, i spraw, byśmy silnie odczuli cierpienia boskiego Twego Serca i cnoty Jego naśladując na łaski zasłużyli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Część I – Tajemnice Wcielenia
(poniedziałek, czwartek)
I tajemnica – Serce Jezusa w swym ofiarowaniu Ojcu.
II tajemnica – Serce Jezusa w swoim narodzeniu i dziecięctwie.
III tajemnica – Serce Jezusa w życiu ukrytym w Nazarecie.
IV tajemnica – Serce Jezusa w życiu apostolskim.
V tajemnica – Serce Jezusa całe grzesznikom i niemocnym oddane.
Część II – Tajemnice Męki Pańskiej
(wtorek, piątek)
I tajemnica – Serce Jezusa w Ogrodzie Oliwnym udręczone.
II tajemnica – Serce Jezusa zelżywością nasycone.
II tajemnica – Serce Jezusa cierpieniami przygnębione.
IV tajemnica – Serce Jezusa od przyjaciół, a nawet od Ojca opuszczone.
V tajemnica – Serce Jezusa włócznią przebite.
Część III – Tajemnice Eucharystii
(środa, sobota, niedziela)
Przed każdą dziesiątką:
Pochwalone, uwielbione, wszędzie kochane niech będzie Serce Jezusa Eucharystycznego.
W każdej chwili, we wszystkich świątyniach i po wszystkie czasy, aż do skończenia wieków.
I tajemnica – Serce Jezusa nieskończenie kochające i nieskończenie kochania godne.
II tajemnica – Serce Jezusa samotne w tabernakulum i żyjące zawsze, by się za nami wstawiać.
III tajemnica – Serce Jezusa, ofiara żywa.
IV tajemnica – Serce Jezusa zelżone przez ludzi w Najświętszym Sakramencie Miłości.
V tajemnica – Serce Jezusa i z sercem Jezusa Eucharystycznym Bogu Ojcu dzięki składajmy.

czwartek, 2 czerwca 2016Dziś pogrzeb śp. ks. Wojciecha... idąc do naszej świątyni na Mszę św czuć, że kogoś w tym Domu brakuje... jego częścią stało się puste miejsce naszych serc po naszym kapłanie... i chociaż wiemy, że ks. Wojtek 'nie zniknął', ale żyje, to rodzina cierpi. I ta najbliższa i parafialna...
Ojcze, utul nasze serca. Pomóż pamiętać, że jesteś bliżej nas niż myślimy..
Dobry Boże, wierzymy, że przyjmiesz do siebie ks. Wojtka. I że będzie to piękne spotkanie...

Piękny wywiad Aleksandry Pietrygi z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem o śmierci, życiu wiecznym, wierze i nadziei. Polecamy lekturę: https...