sobota, 24 sierpnia 2019


Drogami ciszy

Cisza....mistycznie niedosiężna i jednocześnie tak bliska. Cisza, która uczy pokory, przybliża do Stwórcy, pozwala na rozmowę z Nim. Uczyć się ciszy. Przebywać w niej. To droga życia. Droga przeplatania się słów i milczenia, codziennej gonitwy i chwili zatrzymania. To droga do stawania w prawdzie.

Warto stanąć pod Krzyżem

Warto się pomodlić, westchnąć, być obecnym. Pod krzyżem Chrystusowym, bo on nie tylko z drewna. On cały jest z Miłości i ją ofiaruje. Chryst...