niedziela, 30 lipca 2017

Czasami....

...Masz dosyć i wszystko jest nie tak. Czasami ciężar pojawiających się problemów jest zbyt duży. Czasami czujesz się w tym wszystkim zbyt samotnie żeby powalczyć. ODDAJ TO. Ja oddaję Ojcu Pio. Ty być może potrzebujesz znaleźć innego świętego. Ale pamiętaj, nie jesteś sam. Pan Bóg jest Twoim Ojcem i posyła Ci zastępy pomocników...

Nowenna do św. o. Pio

DZIEŃ PIERWSZY
     Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża «mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga», wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie..., którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu..

                                                                                   DZIEŃ DRUGI
     Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy «staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga-Człowieka«, by «wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga», ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji..., którą ci przedkładam.
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ TRZECI
     Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że «Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą», módl się za mną w moich trudnościach... i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
DZIEŃ CZWARTY
     Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je «jako los wybranych dusz» i «dar prowadzący do zbawienia», wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę...
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ PIĄTY
     Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, «że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany», że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy «budzi się nadzieja», bądź ze mną w moim doświadczeniu..., abym ufał w miłość Bożą.
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ SZÓSTY
     Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że «gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba», bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę...
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ SIÓDMY
     Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że «otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości», módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę...
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ ÓSMY
     Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg «nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go», w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar..., o który cię z ufnością proszę.
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ DZIEWIĄTY
     Święty Ojcze Pio, Maryja była ci «Matką najmilszą», Ją wysławiałeś «najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi», przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie...
     Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

(http://adonai.pl/modlitwy/?id=85)

piątek, 28 lipca 2017

Popatrz w oblicze Jezusa

Oddaj Mu swoje troski i radości. Uwielbiaj. Oddaj Mu swoje życie. Bądź. Trwaj. Otul się Jego Miłością. Zaufaj. W Nim jest wszystko. Piękno, Dobro, Prawda...

WAKACJE

Czy potrafisz odpoczywać?
Pamiętasz o zaproszeniu Pana Boga w przestrzeń swojego odpoczynku?
Zachwyć się pięknem trwającej chwili...niezwykłością mijającego dnia...
Podziękuj Bogu za piękno codzienności...

środa, 12 lipca 2017

"Zanim cię zbawią, trzeba wiedzieć, kogo zbawić. Musisz być sobą, bo jeśli będziesz kimś innym, to akurat zbawią tego innego, a nie ciebie."
                                                                                          Ks. Józef Tischner

poniedziałek, 10 lipca 2017

"Wiara jest odważnym, ryzykownym krokiem naszej wolności poza ciasny krąg tego, co jest zagwarantowane dowodami."

                                                                                          ks. Tomáš Halík  

Znalezione obrazy dla zapytania wiara

Drogi Bracie, droga Siostro! Czy jesteś w stanie z czystym sercem przyznać przed Bogiem, ale przede wszystkim przed sobą, że podjąłeś wyzwanie w uczynieniu tegoż kroku? Nie bój się jeżeli twoja odpowiedź brzmi „nie”. On nie będzie cię pytał, po prostu zrozumie. Uwierz, nie jest łatwo odnaleźć w sobie tą siłę, zrozumieć, iż wolność to nie tylko prawo do robienia tego, co się chce. Wolność to swego rodzaju znamię, które zobowiązuje nas do zmierzenia się z próbą jakim jest uczynienie wiary czymś więcej niż tylko tradycją wpojoną przez rodziców. Chodzi tutaj o stworzenie czegoś autonomicznego...własnego sposobu uwierzenia w coś mistycznego, niezbadanego i nieszablonowego.

czwartek, 6 lipca 2017

Wstań, weź swoje łożeZnalezione obrazy dla zapytania nosze Biblia

 I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy. (...) Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał i poszedł do domu. /Mt 9,2.7/

Dlaczego Pan Jezus każe uzdrowionemu człowiekowi dźwigać łoże i nieść je do swojego domu?

Kiedy ktoś wstaje po tak długiej chorobie, to mógłby się poczuć nieznośnie lekko, mógłby zapomnieć o tym jak przerażające było jego życie  i mógłby się rzucić w wir tego życia, które zostało mu dane.
Tymczasem Jezus proponuje, żebyśmy wzięli na ramiona swój ciężar. Ten człowiek, który idzie po ulicach miasta ze swoim łożem na plecach, jest jak Jezus, który idzie z krzyżem. 
Ciężar jest po to, żeby pamiętać, że Bóg mnie ocalił, po to też są blizny, które nosimy na naszym sercu, na swoim obliczu, na swoim ciele. Te blizny nam przypominają, że Bóg nas uleczył.
/Ewangelia 2017, wyd. św. Pawła/


wtorek, 4 lipca 2017

Panie, chcę być jak Ty!

Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam
w podziwie dla Tego, który wszystko dał!
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,
ja chcę być jak Ty!

Serce Boga

4 lipca
Oddając mi cześć w Duchu i prawdzie, dołączasz do chórów anielskich nieustannie stojących przed Moim tronem. Choć ty nie możesz ich usłyszeć, twoje pochwalne i dziękczynne słowa słychać w niebie wyraźnie.
Trafiają tu także twoje prośby, ale to wdzięczność jest tym, co toruje drogę do Mojego serca... Znalezione obrazy dla zapytania niebo bóg

/Sarah Young, Jezus mówi do Ciebie-fr./

Wakcje? U nas na roboczo

W naszej parafii nieustannie coś się dzieje - aktualnie trwają prace na poddaszu kościoła. Dzięki tym działaniom, zimą będzie nam cieplej, a latem wysokie temperatury nie będą tak szybko przenikały do wnętrza. Dla zainteresowanych parę ujęć z parafialnej fotogalerii:

niedziela, 2 lipca 2017

„Człowiek w człowieku umiera, gdy go zło czynione nie boli, a dobro nie raduje”. 

Sługa Boży 
bp Wilhelm Pluta (1910-1986)

sobota, 1 lipca 2017

O słudze

"Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, 
ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie."

Kim jest ten sługa? Czasem mówimy "Serce nie sługa"
Może to właśnie nasze serce jest sparaliżowane?...
/Ewangelia 2017, wyd, Św. Pawła/


 

Piękny wywiad Aleksandry Pietrygi z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem o śmierci, życiu wiecznym, wierze i nadziei. Polecamy lekturę: https...