Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2020
Czas Wielkiego Postu
Czas zanurzenia w ciszę
Czas zanurzenia w Miłość
Nieskończoność Bożej łaski
Możliwość pełnego zjednoczenia
Chwile medytacji
Chwile zasłuchania w Tajemnicę
Oddanie Bożej Opatrzności
Powierzenie
Obecność
Obraz
"Szatan nie jest głupcem. Może doprowadzić ludzi do takich uczuć wobec nieba, jakie powinni mieć wobec piekła. Może wzbudzić w nich taką obawę łaski, jakiej wcale nie odczuwają wobec grzechu. A dokonuje tego nie światłem, lecz ciemnością, nie tym, co rzeczywiste, ale cieniem, nie jasnością i treścią, ale marzeniami i tworami psychozy. A ludzie wykazują taką słabość intelektualną, że lada zimny deszcz wystarcza, aby przeszkodzić im w znalezieniu prawdy o jakiej bądź sprawie"
Thomas Merton