piątek, 5 czerwca 2015

Litania małżonków


 małżeństwo

Kyrie elejson Chryste elejson Kyrie elejson

Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z Nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami

Odpowiadamy: tak nam dopomóż Panie Boże - w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci

Abyśmy poprzez miłość potrafili byt dla siebie darem...
Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach...
Aby miłość nasza wciąż dojrzewała, a my byśmy czuli się za nią Odpowiedzialni...
Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie a żyli dla współmałżonka..,
Abyśmy „bycie jednym dałem„ nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili je przeżywać w czystości...
Abyśmy bez konieczności nic rozstawali się na długo...
Abyśmy potrafili cieszyć się swoja. współobecnością
Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali...
Abyśmy obdarzali się zaufaniem,,
Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć,,.
Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam cichych dni
Aby nasze dialogi wspierały między nami komunię...
Abyśmy nie szukali w swych relacjach jednostronnych racji...
Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga...
Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem...
Abyśmy potrafi dzielić się swoimi oczekiwaniami...
Abyśmy dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować
Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościachi wzajemnie wspierali się w pracy nad nami...
Aby nie brakło nam odwagi i zapału do codziennej wspólnej modlitwy ...
Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył, -
Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności...
Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości...
Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, Ale i zadana....
Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus, ..
Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, współmałżonka i bliskich...
Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia.„
Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Boże, Ty powiedziałeś „niedobrze być człowiekowi samemu" i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom Swojego Wszechstronnego wsparcia, prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.

W. Jak na weselu w Kanie przemieniaj Panie nasze wysiłki i trudności w radość bycia darem dla drugiego.

K. Módlmy się... Boże. Wiekuista Miłości, Ty ,”na początku" stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, obdarowałeś ich sobą, swoją jednością i harmonią. Spraw prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach Gestach naśladowali Ciebie, Swego Stwórcę obdarzali się miłością bezinteresowną, we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą, wzajemnie się wspierali i nigdy ze sobą nic walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która obdarza „od początku". Amen

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Warto stanąć pod Krzyżem

Warto się pomodlić, westchnąć, być obecnym. Pod krzyżem Chrystusowym, bo on nie tylko z drewna. On cały jest z Miłości i ją ofiaruje. Chryst...