środa, 24 czerwca 2015

Uczestniczenie dziecka we Mszy św podczas wakacji

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Życzę sobie, aby moja córka/mój syn ................................................. podczas pobytu na kolonii w  ...............................................  regularnie uczestniczyła/ył w niedzielnej Mszy św.

Proszę wychowawców o dopilnowanie, aby moje dziecko nie zaniedbywało tego obowiązku.

miejscowość, data                   czytelny podpis rodziców                                                  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

MIłość

Warto od czasu do czasu zadawać sobie pytania w dwóch sferach. Pierwszej, dotyczącej tego, co o mnie stanowi: Czy dostrzegam w sobie ukoch...