środa, 24 czerwca 2015

Uczestniczenie dziecka we Mszy św podczas wakacji

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Życzę sobie, aby moja córka/mój syn ................................................. podczas pobytu na kolonii w  ...............................................  regularnie uczestniczyła/ył w niedzielnej Mszy św.

Proszę wychowawców o dopilnowanie, aby moje dziecko nie zaniedbywało tego obowiązku.

miejscowość, data                   czytelny podpis rodziców                                                  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Warto stanąć pod Krzyżem

Warto się pomodlić, westchnąć, być obecnym. Pod krzyżem Chrystusowym, bo on nie tylko z drewna. On cały jest z Miłości i ją ofiaruje. Chryst...