sobota, 21 listopada 2015

Dwa światy....


Cza­sami trze­ba usiąść obok i czyjąś dłoń zam­knąć w swo­jej 

dłoni, wte­dy na­wet łzy będą sma­kować jak szczęście.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

MIłość

Warto od czasu do czasu zadawać sobie pytania w dwóch sferach. Pierwszej, dotyczącej tego, co o mnie stanowi: Czy dostrzegam w sobie ukoch...