wtorek, 30 stycznia 2018

"Szczęśliwy mąż, 
który nie idzie za radą występnych, 
nie wchodzi na drogę grzeszników 
i nie siada w kole szyderców, 
lecz ma upodobanie w Prawie Pana, 
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. 
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 
które wydaje owoc w swoim czasie, 
a liście jego nie więdną: 
co uczyni, pomyślnie wypada. 
Nie tak występni, nie tak: 
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. 
Toteż występni nie ostoją się na sądzie 
ani grzesznicy — w zgromadzeniu sprawiedliwych, 
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, 
a droga występnych zaginie".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Święci mniej znani

/ https://pl.pinterest.com/pin/20491385177122791 0 "Była apostołką kolumbijskich Indian i mistyczką odnajdującą Boga w pięknie and...