sobota, 17 marca 2018

"Dlatego prośmy Boga, żeby nas uwolnił od >>Boga<< tak żebysmy prawdę poznali i nią się rozkoszowali na wiek, tam gdzie równi są sobie najdoskonalsi aniołowie, mucha i dusza, tam gdzie kiedyś przebywając, chciałem tego, czym byłem i byłem tym, czego chciałem" 
Mistrz Eckhart, Kazania

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

MIłość

Warto od czasu do czasu zadawać sobie pytania w dwóch sferach. Pierwszej, dotyczącej tego, co o mnie stanowi: Czy dostrzegam w sobie ukoch...