czwartek, 29 marca 2018

Naszym Kapłanom


Tylko Bóg.
W Nim niechaj wypełnia się Wasza relacja z drugim człowiekiem. Przez Niego, dotykając tajemnicy eucharystycznej pełni, pielgrzymujcie z Chrystusem ku zbawieniu.
Niechaj w trudach i radościach Waszej posługi Boże błogosławieństwo wyznacza każdy uczyniony krok, wypowiedziane słowo, oddane spojrzenie.

Życzymy Wam Bożej radości, aby towarzyszyła w każdym dniu kapłańskiej posługi,
dużo sił w pokonywaniu słabości i przeszkód,

ogromu łask Bożych, mocy Ducha Świętego oraz Opieki Matki Bożej.Niech Duch Święty nie opuszcza Waszych serc.


/fot. H. Mizia/
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Warto stanąć pod Krzyżem

Warto się pomodlić, westchnąć, być obecnym. Pod krzyżem Chrystusowym, bo on nie tylko z drewna. On cały jest z Miłości i ją ofiaruje. Chryst...